Umřel Miloš Forman

Umřel Miloš Forman.

Všichni vyzdvihují jeho velikost, dobrotu, talent. Všichni jsou upřímně smutní.

Poznovu vyvstává paradox lidské smrti. Kdyby ti, kdo dnes Formana velebí, poslali mu svou chválu na pohlednici nebo po internetu, asi by ho potěšili, jakkoli byl sebestředný génius. A totéž se týká i našich milovaných, třebaže geniální nejsou.

Nač je jim to, když je po smrti velebíme? 

Stalo se

Vtipolitika

Maratónec

Maratónec

zobrazit více

Objev

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

PhDr. Martin Komárek
Mošnova 376/2, 150 00 Praha 5
IČ: 06309259

Informace o zpracování osobních údajů

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY