Petřín v osmdesátkách, aneb Čechovo hovno

Psával jsem, čmárával po večerech, načatý zkaženým vínem, na strání petřínské s výhledem na Pražský hrad a kotlinu všech hříchů, ba občas byl vidět na obzoru i Milešovku jako žraločí zub a Říp, připomínající uhlazené hovno či kupku hnoje, posvátný chlum Čechův.

Od mládí považoval jsem se za odstrčeného, tedy spíše vyčnívajícího. Vyčníval jsem ze světa ven, trčel jsem nějak do prázdnoty, mé pohyby tedy byly směšné a mé myšlenky, je-li to, co so jsme i nejsme myšlenkami, byly odjinud. Jako by se někomu, kdo je ve mně i nade mnou líbilo více tam, kam nemohl odsud dosáhnout a přece tam byl, že jsem se musel do života tady nutit. Ostatně, cožpak život není nesprávné slovo proto, co se přiházívá tomu, kdo je v nás, je námi i nad námi.

Ach ne! Ne, ne, nechtěl jsem být stržen proudem, lávy a špíny, vtržených jazyků a zářících očí, spermatu a vína mrtvých i budoucích. Držel jsem se v křovině u břehu. Nechtěl jsem letět dolů, chtěl jsem být pozorovatelem.

Studium filosofie v osmdesátých létech v Praze bylo obtížné. Polovina profesorů, dosazených blbvládou a gerontokracií hlásala takové věci, jako že Eskymáci našli na pobřeží velrybu, přežrali se zkaženého masa a tak vzniklo náboženství, pokud vím, Bůh má smysl pro humor, tak jim to asi odpustí, ne že by je nechal žrát v Elyseu zamřelou velrybu.

Ta dívka si myslívala totéž, ale na rozdíl od oněch profesorů vznášela se v minišatech, obklopena zástupem růjných chlapců a mohla si tedy myslet sebevětší blbost, neboť na myšlení v životě nezáleží, jakkoli jsou obě slova nepřesná.

A já chodil po chodbách zašlé školy, odkud byli dobří učitelé vyhozeni a jiní dobří utekli, chodil jsem do menzy na univerzální hnědou omáčku a bílou babu s velkou plácačkou, která znamenala: Sem nepatříš.

A vyškraboval jsem lačně zbytky moudrosti, tam v rozích těch jatek se zaschlou krví, kde močili psi, zatímco ona nad tím plula, jako by bruslila po zamrzlém rybníčku kolem sochy lachtana z dob, pozůstatku to věků, kdy lidé tesali.

Oskar

Tečka

Komárek k Vašim službám

Z mého kulturního života

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

PhDr. Martin Komárek
Mošnova 376/2, 150 00 Praha 5
IČ: 06309259

Informace o zpracování osobních údajů

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY