Poslanec tvor stádní

Poslanci se shlukují do stád.

A co vůdčí jedinci?

Řada vědců se domnívá, že stádní chování je pro poslance profilujícím typem. Docent Květoň, který je u nás vůdčí postavou stádní teorie, má pro své přesvědčení silné argumenty, které shrnul ve své knize Nebezpečné stádo.

Svá tvrzení opírá jak o citace starších autorů, tak o určitá dílčí pozorování na základě pohledu skryté kamery, kterou se mu podařilo mezi poslance instalovat.

Květoň zpracoval rozsáhlou statistiku, ve které kvantifikoval snad nejznámější rituál poslanců, o kterém budeme ještě nejednou mluvit. Ano, mám na mysli takzvané zvedání končetin. Za použití nejmodernější techniky Květoň dokázal poměrně přesvědčivě, že poslanci hřadující pospolu zvedají končetiny podobným či dokonce totožným způsobem daleko častěji než ti, od kterých jsou vzdáleni.

Z toho usoudil, že se poslanci shlukují do stád. Tato stáda pak mají jinou frekvenci rituálu zvedání končetin. Poměrně časté výjimky z tohoto pravidla bagatelizuje Květoň tím, že „jde přeci jen o zvířata a organizovanost zvířat má své meze, ať už jde o poslance nebo mravence.“

Podle statistických výzkumů je zřejmé, že existují „znepřátelená stáda“. Pokud jedno stádo zvedá končetinu, „znepřátelené stádo“ ji nezvedá a naopak, i když i zde četné výjimky tuto teorii zpochybňují. Docent Květoň jde však ve své teorii ještě dál: „Poslanecká stáda mají své nezpochybnitelné vůdce, kteří jim rituál zvedání končetin jaksi předehrávají. Takový vůdce zvedá končetinu ve stoje, zatímco členové jeho tlupy hřadují. Drtivá většina, ne-li všichni jedinci, pak vůdcův rituál opakují.

Pokud se někdo odchýlí, vůdce k němu přibíhá a z pozice hierarchicky vyššího jedince ho s vyceněnými tesáky plísní,“ píše Květoň v již citovaném Nebezpečném stádu.Oskar

Tečka

Komárek k Vašim službám

Z mého kulturního života

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

PhDr. Martin Komárek
Mošnova 376/2, 150 00 Praha 5
IČ: 06309259

Informace o zpracování osobních údajů

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY