Jsem Kréťan

Stojíš na místě, kde před čtyřmi tisíci lety žili lidé, jejichž civilizace byla stejně důmyslná jako naše.

Vidíš, co vymysleli, postavili, namalovali. Předběhli impresionismus, Picassa a moderní ochránce přírody. Korále, které nosili, jsou dnes hypermoderní. Skákali býkům přes rohy. Štíhlí, chytří, dokonalí.

Ničeho se nebáli, a tak kolem svých paláců ani hradby nestavěli.

Říká se, že pocházeli z potopené Atlantidy, tu si ale podle všeho vymyslel největší vyprávěč v dějinách Platón. Ten však žil až tisíc let po tom co krétská palácová civilizace spěla k zániku.

Tady začalo to, čemu se dnes říká Evropa.

S jistou hrůzou a nejistým údivem hledíš na to, že oni měli a uměli vše, co lidé uměli a umí dodneška, krom našeho pochybného vynálezu techniky.

Nejspíš ty akrobaty na býčích rozích zničil šílený výbuch Santorini, který snad způsobil i bájnou potopu světa.

Kréta, místo, kde se podle bájí narodil vládce bohů Zeus (proč těm bájím nevěřit?) zažila ještě desítky civilizací. Žádná nebyla tak úžasná jako ta první.

No, to jsem zvědav, co nejdou po nás, až vybuchne Yellowstone.

Počítačové hry nezůstanou. Ty dojemné hračky, úplně stejné, jako mají dnešní děti možná ano. A podivná otázka: Proč se civilizace střídají, když to směřuje nikam?

Oskar

Tečka

Komárek k Vašim službám

Z mého kulturního života

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

PhDr. Martin Komárek
Mošnova 376/2, 150 00 Praha 5
IČ: 06309259

Informace o zpracování osobních údajů

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY