Drahoš hraboš a další sprosťárny

Návod pro marketéry, kteří si nevědí nikdy rady:

Z hlediska sloganů mají Zeman a Drahoš ledacos společného.

Jistě by bylo úžasné, kdybychom měli prezidenta, který by se jmenoval Miloš Drahoš, to by byl kandidát pro celý národ.

Pokud ale nemáme ani jednoho rádi, můžeme Miloše i Drahoše hodit do koše.

 Můžeme se jim vysmívat zdrobnělinami Milouš a drahouš. Čímž můžeme vytvořit dvě nové odporné postavy se jmény Milouš Drahouš a drahouš Milouš. Aniž bych chtěl být gltb a bdsm gendrově nepatřičný, v obou případech by nejspíše šlo o soby přiteplené.

V případě Zemanova jména Zeman už jeho reklamní využití známe. Například: Nechceme, aby byl našim králem Zeman. Sám prezident to použil v souboji se Schwarzenbergem, když mluvil o tom, že knížata měla právo první noci, zatímco zemani si museli sex vybojovat, a proto jsou životaschopnější.

Lze být ale s Okamurou i patetičtější: „Zeman Žižka přemohl vetřelce ze západu. Zeman Zeman přemůže vetřelce ze západu i z východu.“

Jméno Drahoš je ještě výživnější jak pro příznivce, tak pro nepřátele.

Slovně blízké, ale významově zcela odlišné jsou slogany: „Drahoš bude laciný“ a „Drahoš je laciný“ či „Drahoš nás nebude stát nic“ a „Drahoš za nic nestojí“.

Obzvlášť zuřiví záškodníci by mohli využít říkánky: „Drahoš hraboš“ Či dokonce: „Drahoš hraboš, Zemanův panoš.“

Oskar

Tečka

Komárek k Vašim službám

Z mého kulturního života

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

PhDr. Martin Komárek
Mošnova 376/2, 150 00 Praha 5
IČ: 06309259

Informace o zpracování osobních údajů

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY