Všichni jsme vrazi

Jak mohl Stephen Paddock spustit střelbu do tanečníků v Las Vegas?

Pokud něco takového udělá mladík inspirovaný falešným výkladem Koránu, budí v nás jeho čin, rozhořčení, nenávist a lítost, ale chápeme ho. Známe z filmů a vyprávění, jak fanatismus a stádnost dokážou změnit lidskou povahu.

Ale takový Paddock? Bývalý účetní, patrně i zámožný, když mohl poslat bezprostředně před činem své přítelkyni 100 tisíc dolarů. Nepůsobil na své okolí jako podivín. V Americe není láska ke zbraním považována za podivínství, ale spíš za ušlechtilého koníčka.

Děsíme se příběhy masových vrahů a sexuálních násilníků. Máme se ale děsit účetního odvedle?

Ano a máme se děsit sebe sama.

Pro klid duše určitě najdeme důkazy toho, že Paddock byl psychopat nebo blázen. To by však nemělo zakrýt fakt, že lidská duše je náchylná k násilí, že si v něm dokáže libovat. Bdělé sny o sexuálním mučení druhých lidí o tom jak padají jako podťatí, když jsem pánem jejich osudu, můžou být i v naší hlavě.

Moderní západní společnost má pravidla, která agresi přenášejí do slov a obchodních bojů. Lidé nezabíjejí částečně proto, že už si opravdu myslí, že to není správné, částečně proto, že se bojí trestu. Moc policie, podporována milióny kriminálních seriálů je značná.

Jenže pokud se člověk rozhodne, že se vzdá vlastního života, když bude moci zabíjet a ubližovat, stát se pánem nad životem a smrtí ostatních. A je jen otázkou, jak je šikovný, a tedy kolik obětí po něm zůstane.

Hitler a Stalin věděli, jak „vraha v nás“ postavit na svou stranu.

Ne, neprotestujme, že tohle o nás není.

Je to o nás.

Oskar

Tečka

Komárek k Vašim službám

Z mého kulturního života

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

PhDr. Martin Komárek
Mošnova 376/2, 150 00 Praha 5
IČ: 06309259

Informace o zpracování osobních údajů

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY