To bylo ponižující, Oskare!

Nedivím se, že to chceš zabalit.

Po tom dnešku.

Vykračujeme si po Petříně, potkáme ženu s párkem ztepilých chrtů. Chtěl ses s nimi kamarádit, ale dáma je hrubě přitáhla a milým hlasem děla: "My jdeme radši pryč, oni by si ho mohli splést se zajícem."

Oskare, už chápeš, jak těžké to má Zeman, když chce do  Bílého domu? 

Oskar

Tečka

Komárek k Vašim službám

Z mého kulturního života

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

PhDr. Martin Komárek
Mošnova 376/2, 150 00 Praha 5
IČ: 06309259

Informace o zpracování osobních údajů

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY