Oskare! Tam nesmíš!

V čem spočívá problém Česka, Oskare?

Pořád se nám říká, kam nesmíme. A nikde není napsáno, kde jsme vítáni.

Proč ti to ale vlastně, Oskare, povídám?

Vždyť já Tě taky komanduju. Tak proč by se měly úřady chovat k páníčkům líp, když páníčci taky komadují psy? Copak jsme lepší než Ty Oskare?

Oskar

Tečka

Komárek k Vašim službám

Z mého kulturního života

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY