Jednací řád sněmovny je blbý a nedemokratický

Předseda sněmovny se mýlí.

Radek Vondráček, skvělý chlap a obratný, na mě až trochu příliš obratný politik, říká, že jednací řád sněmovny je potřeba změnit proto, že je tam devět klubů, což by působilo potíže.

Jednací řád je potřeba změnit prostě proto, že je špatný.

Nikoliv proto, že by ho jeho otcové a matky zakladatelé napsali blbě, nýbrž proto, že není imunní proti brutálnímu znásilňování, které na něm s rozkoší mluvou policejní vykonávají úchylní politici (čky).

Podívejme se na pár bodů.

1)Přednostní právo. Přednostní právo umožňuje osobám, které jsou rovnější než ostatní předbíhat, jako kdyby nějaký hejhula, (lyně) který má červený puntík, mohl předběhnout celou frontu v supermarketu, včetně stařenek a invalidů. Tvůrci tohoto pravidla si asi mysleli, že předsedové stran a klubů a ministři toho budou užívat tehdy, když chtějí říci něco závažného. Ve skutečnosti to používají ponejvíce na to, aby mohli tupit své soupeře kdykoli, tedy i mimo debatu.

2)Neomezený limit na řečnění. Otcové zakladatelé asi mínili, že poslanec (nkyně) je vážný člověk, který potřebuje někdy spoustu času, aby seznámil svého kolegy s důležitými fakty. Pro případ, že by planě žvanil, umožnili předsedovi, aby mu po upozornění vzal slovo. Ve skutečnosti poslanci planě žvaní nebo se zbytečně urážejí prakticky neustále, takzvané zvykové právo však neumožňuje předsedovi nic dělat.

3) Debata ve třetím čtení. To už je znásilnění železnou tyčí. Debatu totiž jednací řád logicky neumožňuje, neboť třetí čtení je určeno pouze k hlasování, protože argumenty i pozměňovací návrhy padly v předchozích dvou. Orálně perverzní poslanci (nkyně) si kdysi proti zákonu odhlasovali, že budou žvanit i ve třetím čtení. A žvaní, až se jim od hub práší.

4) Přestávky. Každý klub má právo si vzít přestávku po dobu dvou hodin. Pokud je klubů devět, mohou propřestávkovat celé čtyři roky existence sněmovny. V každém případě i méně klubů může znemožnit veškerá třetí čtení, tedy schvalování zákonů. Třetí čtení se totiž podle řádu odehrává ve středu a v pátek od devíti do čtrnácti hodin.

Tato pravidla tedy zjevně nejsou demokratická, protože nejsou rovná. Dávají větší práva jednotlivcům i těm, kteří chtějí jednání ničit místo rozvíjet. Tím pádem se de facto proviňují i proti rovnosti voličů, protože některým hlasům dávají uměle větší váhu. Soudím tedy, že jsou protiústavní.

To, že jsou blbá jak pučtok asi v naší zemi pro rychlou nápravu nestačí.

Stalo se

Vtipolitika

Maratónec

Maratónec

zobrazit více

Objev

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY