Tvář vaší nenávisti

Proč jsou čumilové, kteří komentují politiku, tak nenávistní?

Prezidenta republiky častují hrud sádla, radují se z vylhaných zpráv o jeho nemoci. Babiš je Bureš, zloděj a podvodník. Na druhou stranu Kalousek Kradousek, taky zloděj, taky podvodník.

Jak pilný čtenář facebooku a diskusí pod články ví, zvolil jsem pro příklad ty nejjemnější z urážek a sprostot, které tam kolují.

Kdyby se pisatelé těchto nepěkností setkali s někým, koho haní, poklonili by se, šoupali nohama a kývali hlavou: Ano pane prezidente, ano pane premiére, ano pane poslanče, jaká čest pro mě!

Kdo by ale chtěl všechno svést na českou povahu, zostudil by se.

Stačí pohlédnout do nedaleké Ameriky, která bývá vydávána za vzor demokracie. Pro své nepřátele je Hillary establishmenťácká velkozlodějka a ruská agentka, zrádkyně Ameriky. Pro své odpůrce je naopak Trump buran, podvodník, blb, sukničkář a samozřejmě ruský agent, který zradil Ameriku.

Ani jeden z protivných táborů nemá sebemenší chuť poznat, jaký jejich „nepřítel“ doopravdy je. Proč taky, vždyť vede zemi do záhuby a ruského područí. Což platí jak v Česku, tak v Americe.

Je to nejspíš jako ve fotbale. Rowdies nezajímá hra sama. Chtějí se jen odpoutat od své lidské zodpovědnosti, od bolestí a kormutlivých starostí. Zabíjet Židy se už nesluší, tak svou nenávist stříkají na zem jako Onan sperma.

O fotbal ani o politiku nejde. Jde o to, aby se chmurné, neúspěšné já rozpustilo v čiré nenávisti proti zrádcům a ruským agentům.

Ještě že ty Židy už se nesluší zabíjet.

Stalo se

Vtipolitika

Maratónec

Maratónec

zobrazit více

Objev

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY