Unie: Buď federace nebo potupný zánik

Martin Schulz navrhuje Evropskou federaci.

Vzhledem k tomu, že jeho moc a reputace jsou omezené, je to jenom návrh. Ostatně o evropské federaci marně sní celé generace politiků a intelektuálů.

Většina voličů by to považovala za další diktát Bruselu a v temperamentních zemích by vytáhli do ulic. U nás by voliči chrlili splašky na facebook a kreslili obrazy zkázy a zmaru nad půllitry výtečného plzeňského.

Přes to je federace nejen dobré řešení. Je to jediná možnost, jak může Evropská unie přežít ve zdraví. Zároveň to už nebude „Brusel“, ale společný stát. Neříkám ani země, ani vlast ani národ. Zemí či vlastí může po desetiletích být, národem nikdy.

Současné Evropská unie je monstrum. Není to dosud nic jiného, než spleť silných a závazných smluv mezi suverénními státy. Evropská komise se snaží vybojovat určité nadstátní pravomoci. V oblasti hospodářství, volného trhu, svobodného pohybu práce a kapitálu to národní státy vítají, neb je to výhodné. Vláda nad policií, armádou, nad daněmi, nad školstvím i sociálním systémem zůstává v rukou místních vlád. Lidé nevolí přímo své evropské poslance, volí se po zemích.

To, že něco takového funguje, je zázrak. Je zčásti dán hospodářským úspěchem „monstra“ zčásti neochvějnou vírou drtivé většiny kontinentálních vůdců, a to bez ohledu na stranickou příslušnost, v evropský projekt.

Přes to ztroskotá, pokud se nepromění ve federaci, jako všechno příliš velké, nesrozumitelné, kostrbaté a nelogické.

Federace by se měla řídit americkým příkladem. Svobodné státy ba měly svěřit armádu, část bezpečnosti a část daní Unii. Hlavním městem nemusí být nutně Brusel, město, pod ním ž se vraždily po staletí armády evropských velmocí. Unie má dost síly, aby postavila nové město, aby se státy nehádaly, tedy pokud to agresivní ekologové dovolí.

Národním státům zůstanou dost široké pravomoci, jejich občané budou mít navíc na schvalování federálních zákonů přímý vliv prostřednictvím federálních stran ve většinovém volebním systému. Čechů bude stále míň než Němců, ale to, že Ohio je mnohem méně lidnaté než Kalifornie, nedělá z něj druhořadý stát. Má přesně stejná práva.

Teď už jen, kdo má být první skutečná evropská prezidentka. Hádejme.  

Stalo se

Vtipolitika

Maratónec

Maratónec

zobrazit více

Objev

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY