Komárkovy noviny - média

Hitler dostal rakovinu při sexu

Hitler dostal rakovinu při sexu s Bartošovou.

Všichni na vás šijou boudu. Teď vám povím o boudě, kterou šijou novináři.

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

PhDr. Martin Komárek
Mošnova 376/2, 150 00 Praha 5
IČ: 06309259

Informace o zpracování osobních údajů

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY