Stromy jsou in

Stromy patří nyní k nejmódnějším tématům na internetu.

Píšou se o nich vědecké studie: Mohou dát stromy člověku štěstí?

Připomínají se básníci, kteří čerpali ze stromů energii a opěvovali je, jako Hermann Hesse. Znovu je objeveno japonské umění vztahu ke stromům.

Reportáž BBC to popisuje do všech podrobností.

Mě na tom zaujaly tři věci. Poslední týden z nějakého důvodu hledím na stromy a kochám se jimi. Jak jsou nádherné, a stýskám si, jak mi budou chybět na onom světě, kam už brzy přijdu.

Ta druhá? Miloš Zeman, jehož pravdivý portrét v potu tváře píšu, proslul objímáním stromů. Zeman předběhl mnohé. Zdá se, že předběhl nynější módu stromů.

Má dcera Kristina byla dnes na demonstraci za ochranu Bielowiežského pralesa. Polská vláda tam prý kácí pod záminkou kůrovcové kalamity i úplně zdravé stromy.

Bavil jsem se s  ní o tom a přesvědčoval ji, že nemůže věřit tomu, co jí kdo napovídá a musí hledat pravdu. Často totiž demonstrujeme proti tomu, co neexistuje. Jaký zájem by měla polská vláda na ničení obrovského přírodního bohatství?

Ostatně, ani ten Zeman ve skutečnosti stromy neobjímá, prý se s nimi ale radí.

Pokud ano, dělejme to taky tak. Zatím mu všechno, plantážníkovi, vyšlo.

Já se budu jen koukat.

Oskar

Tečka

Nebulvár

Z mého kulturního života

Vydavatel: Martin Komárek
Šéfredaktor: Martin Komárek
Vedoucí zpravodajství: Martin Komárek
Redaktor: Martin Komárek
Redakční poslíček: Martin Komárek

Kontakt: martin@komarkovynoviny.cz

KOMÁRKOVY SMÍCHOVSKÉ NOVINY